Skip to content

KONKURS STUDIALNY NA KONCEPCJĘ URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNĄ STREFY WEJŚCIOWEJ NA PLAŻĘ W DZIELNICY STOGI W GDAŃSKU – ETAP I

KONKURS

Plaża Stogi jest jednym z kilku gdańskich kąpielisk, których historia sięga początków XIX w. W nadmorskich kompleksach kurortowych hale plażowe pozwalały cieszyć się bliskością morza w harmonijnej przestrzeni i w otoczeniu gwarantującym wygodę użytkownikom. Piękne hale plażowe, które posiadały kiedyś kąpieliska w Brzeźnie, na Westerplatte i Stogach nie przetrwały do naszych czasów. Zamierzeniem władz miasta jest, by urządzona na nowo strefa wejściowa na plażę Stogi stała się lokalną atrakcją nie tylko latem, ale przez cały rok.

Przedmiotem konkursu było opracowanie studialnej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla strefy wejściowej na plażę Stogi, której kluczowym elementem winien stać się zespół nowej wielofunkcyjnej zabudowy zwanej dalej „Halą Plażową” wraz z zagospodarowaniem terenu bezpośrednio do niej przyległego.

Celem konkursu było uzyskanie najlepszych studialnych koncepcji urbanistyczno-architektonicznych, które dla przyszłego dzierżawcy terenu stanowić będą główną wytyczną architektoniczną do opracowania projektu nowego zagospodarowania, służącą poprawie estetyki, polepszeniu komfortu użytkowania oraz zwiększeniu dostępności dla wszystkich użytkowników plaży Stogi.

PROJEKT

Założeniami koncepcji projektowej były:

  • podkreślenie osi głównej założenia poprzez stworzenie dolnego placu z centralnie zlokalizowaną fontanną i umieszczeniem okrągłego pawilonu z punktem widokowym na jej zakończeniu,
  • podzielenie istniejącego dużego placu na dwa kameralne wnętrza, oddzielone od siebie w sposób ażurowy,
  • delikatne wydzielenie ciągu pieszego biegnącego wzdłuż wydm ażurowym przyziemiem budynku piętrowego, który stanowiłby zamknięcie placów i tło widoczne z niższych poziomów od strony tramwaju,
  • zachowanie swobodnego przejścia na plażę,
  • zastosowanie budynków o spokojnej architekturze jako ścian placu oraz form okrągłych i owalnych jako elementów wprowadzających urozmaicenie i nawiązujących do kształtu dolnego placu.

AUTORZY PROJEKTU

arch.  Paweł Mrozek

arch.  Bogna Olejarz

arch.  Katarzyna Rembarz

arch.  Stanisław Szablowski

WIZUALIZACJE

arch.  Paweł Mrozek

KONCEPCJĘ OPRACOWANO W 2022 r.