Skip to content

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA ZAGOSPODAROWANIA TERENU COSA AZS W GDAŃSKU – GÓRKACH ZACHODNICH
Teren ośrodka zajmuje rozległą działkę położoną u ujścia Wisły Śmiałej w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji Trójmiasta. Jest to atrakcyjna okolica o wysokich walorach przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych. Rozlewisko Wisły, Zatoka Gdańska, plaża oraz połączenie drogami wodnymi z Zalewem Wiślanym i Jeziorakiem stwarzają doskonałe warunki do uprawiania wszelkich sportów wodnych. Akwen ten stanowi także naturalne i największe zaplecze żeglarskie dla Gdańska. Zakres koncepcji obejmował zaprojektowanie zagospodarowanie terenu (plac zabaw, układ ciągów piezo-jezdnych i parkingi) oraz usytuowanie nowych obiektów (hala sportowa, tawerna i domki letniskowe).

AUTOR PROJEKTU
arch. Katarzyna Rembarz

WIZUALIZACJA
Viscone

KONCEPCJĘ OPRACOWANO W ROKU 2011