Skip to content

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWY OŚRODKA AZS W GDAŃSKU – GÓRKACH ZACHODNICH
Przedmiotem opracowania był zespół budynków stanowiących zaplecze hotelowo-administracyjno-socjalno-sanitarne dla ośrodka. Koncepcję architektoniczną opracowano na postawie wytycznych dostarczonych przez Zarząd Główny AZS zawartych w zaproszeniu do przetargu.
Teren przystani zajmuje rozległą, otoczoną lasem, działkę położoną u ujścia Wisły Śmiałej. Sąsiaduje bezpośrednio z rezerwatem ptaków leżącym na Wyspie Sobieszewskiej. Jest to okolica o wysokich walorach przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych. Rozlewisko Wisły, bezpośrednie sąsiedztwo Zatoki Gdańskiej oraz połączenie drogami wodnymi z Zalewem Wiślanym i Jeziorakiem stwarzają doskonałe warunki dla wszelkich sportów wodnych, a szczególnie żeglarstwa. Akwen ten stanowi także naturalne i największe zaplecze żeglarskie dla Gdańska. Odległa o kilkaset metrów plaża jest popularnym miejscem wycieczek weekendowych mieszkańców Gdańska.
W momencie opracowywania niniejszej koncepcji na terenie ośrodka znajdowały się następujące obiekty: duży hangar, niewielki barak stanowiący zaplecze gastronomiczne i hotelowe oraz kilkanaście domków campingowych. Podstawowym problemem ośrodka był brak odpowiedniej bazy hotelowej oraz zaplecza sanitarnego i technicznego dla przystani.

Projekt nie uzyskał akceptacji Zarządu Głównego AZS.

AUTOR PROJEKTU
arch. Katarzyna Rembarz

WIZUALIZACJA
arch. Piotr Duh-Imbor

DANE LICZBOWE
powierzchnia zabudowana obiektów projektowanych ok. 1 750 m2
powierzchnia użytkowa obiektów projektowanych ok. 2 500 m2
kubatura obiektów projektowanych ok. 10 000 m3

PROJEKT OPRACOWANO W 2002r.