Skip to content

ROZBUDOWA DOMU JEDNORODZINNEGO
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Mieczysława Karłowicza 25
Na ostateczny kształt projektu decydujący wpływ miały wytyczne konserwatorskie (działka leży w strefie ochrony konserwatorskiej) i mała szerokość działki. Konserwator szczególny nacisk położył na zachowanie i podkreślenie bryły istniejącego budynku. Rozbudowę zaprojektowano, więc poprzez przedłużenie budynku. Aby wyróżnić część istniejącą i nową, połączono je węższym łącznikiem, który w dachu przybiera formę przeszklenia.

AUTOR PROJEKTU
arch. Katarzyna Rembarz

DANE LICZBOWE
powierzchnia zabudowy ok. 230 m2
powierzchnia użytkowa ok. 430 m2

PROJEKT 1999
REALIZACJA 1999-2000