Skip to content

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW P.M. „POLMOZBYT GDAŃSK” sp. z o.o.
GDAŃSK-RUDNIKI, UL. MIAŁKI SZLAK 4/8
PIERWSZY ETAP PRZEBUDOWY
Impulsem do podjęcia w 2000r. działań projektowych i budowlanych na terenie zespołu obiektów należących do PM „Polmozbyt Gdańsk” sp. z o.o. była konieczność dostosowania istniejącego tam punktu dealerskiego Opel „Motor Centrum” do standardów sprzedaży tej firmy, powiększenia powierzchni ekspozycyjnej oraz rozbudowy o nowe pomieszczenia. Istniejące budynki powstały w latach siedemdziesiątych XX w. na podstawie typowych projektów przemysłowych. Zlokalizowano je na słabych gruntach, na obszarze o wysokim poziomie wód gruntowych. Stanowiło to utrudnienie projektowania w zakresie posadowienia i instalacji zewnętrznych.
Koncepcję wykonano z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych marki Opel. Inwestor wybrał wariant nawiązujący formami i charakterem do owalu znaku firmowego Opla oraz jego pogodnych kolorów – bieli, szarości i żółci. Parter budynku biurowego rozbudowano w trzech kierunkach. Ograniczeniem przy wyborze materiału elewacyjnego była konstrukcja istniejącej ściany osłonowej, którą stanowił lekki szkielet stalowy wypełniony płytami z różnych materiałów. Jego demontaż spowodowałby całkowite otwarcie budynku. Dlatego też zdecydowano się go pozostawić i nałożyć na niego nowy, lekki materiał. Wybrano system aluminiowych paneli Luxalon – Hunter Douglas. Budynek całkowicie zmienił swój charakter, a zlikwidowanie kilkudziesięciu okien oraz połączenie dwóch systemów i kolorów paneli wprowadziło rytm w monotonną dotychczas ścianę.

Całkowicie przebudowano parter biurowca. Wyburzono prawie wszystkie ściany wewnętrzne, a duża ilość przeszkleń i otwarcie budynku na dwie strony spowodowały, że uzyskano obszerne, pełne światła przestrzenie ekspozycyjne. Przebudowa dotyczyła również zaplecza biurowo-socjalnego i magazynu. Poprawiono układ komunikacji wewnętrznej i dostęp do wyższych partii obiektu.

zobacz więcej: www.motorcentrum.pl

AUTORZY PROJEKTÓW

PIERWSZY ETAP
PROJEKT 2000
REALIZACJA 2000-2001
arch. Katarzyna Rembarz
arch. Wojciech Pomierski
arch. Małgorzata Rogińska-Niesłuchowska

DRUGI ETAP
PROJEKT 2004
REALIZACJA 2004
arch. Katarzyna Rembarz

TRZECI ETAP
PROJEKT 2006
REALIZACJA 2006-2007
arch. Katarzyna Rembarz