Skip to content

BUDYNEK USŁUGOWO-MIESZKALNY
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Wronia 1

Działka, na której powstał budynek jest bardzo mała. Intencją Inwestora było maksymalne wykorzystanie możliwości jej zabudowy, co narzuciło rozwiązania projektowe (np. zewnętrzną klatkę schodową). Obowiązujący w okresie projektowania miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie pozwalał na dostosowanie kształtu i nachylenia dachu do otaczającej zabudowy.
Pod względem funkcjonalnym budynek podzielony został na część przeznaczoną na restaurację z zapleczem oraz na mieszkalne poddasze. W trakcie realizacji Inwestor wprowadził wiele zmian, które widoczne są przede wszystkim w kolorystyce elewacji.

AUTOR PROJEKTU
arch. Katarzyna Rembarz

DANE LICZBOWE
powierzchnia działki 231,0 m2
powierzchnia zabudowana 90,9 m2,
powierzchnia netto 267,8 m2,
kubatura ok. 1115,4 m3,

PROJEKT 2017
REALIZACJA 2018-2021