Skip to content

KLASZTOR O.O. DOMINIKANÓW
Gdańsk,  ul. Świętojańska 72
W trakcie współpracy z klasztorem o.o. Dominikanów w latach 2013-2018 moja firma wykonała następujące projekty:
– projekt bramy wjazdowej – realizacja 2013
– projekt toalet ogólnodostępnych na parterze w budynku Duszpasterstwa – realizacja 2014
– projekt remontu muru klasztornego – realizacja 2014-2015
– projekt wymiany stolarki okiennej w budynku Klasztoru i budynku Duszpasterstwa – realizacja 2016-2018
– projekt wnętrza Sali Pomarańczowej- realizacja 2015
– projekt izolacji ścian fundamentowych i renowacji elewacji kościoła- realizacja rozpoczęta 2017
– projekt instalacji pompy ciepła i ogrzewania podłogowego kościoła – realizacja 2018
– projekt odwodnienia i nowej nawierzchni podwórka klasztornego oraz zadaszenia na śmietniki – realizacja 2018

Wszystkie projekty uzyskały akceptację Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

AUTORZY PROJEKTÓW:
projekty architektoniczne i koordynacja projektów branżowych – arch. Katarzyna Rembarz
konstrukcja – Piotr Golubiewski
instalacja kanalizacji deszczowej – B.P.T. Hydro-System
instalacja pompy ciepła – Sun Energy
instalacja eklektyczna – Elstar